NELER

YAPIYORUZ?

KÜKÜRT

Kükürt, antikçağda bilinen dokuz yalın cisimden biriydi. Tabiatta serbest, ya da bileşik olarak rastlanan bir madensi, yani madenlerin bütün ortak niteliklerine sahip olmayan bir elementtir. Saf element halinde sarı renkte yumuşak bir madendir. Kükürt, sanayide hammadde olarak yaygın bir şekilde kullanılan maddelerden biridir. Dünya’da üretilen Kükürt’ün büyük bir bölümü Sulfirik asit üretiminde kullanılır.

Tedarik ettiğimiz kükürt çeşitleri:

  • Granül Formda elementel kükürt

  • Tabaka (Flake) formda elementel kükürt

  • Yumru ( Lump) formda elementel kükürt

  • Toz elementel kükürt

  • Sıvı elementel kükürt

GÜBRE

Üre

Üre CH4N2O azot gübresidir (amid formunda% 46.2 N içerir), amonyak ve karbondioksit kullanılarak üretilir.

Diğer azotlu gübrelerin aksine, üre içindeki azot içeriği en çok (% 46.2) olup birçok tarımsal ürün için herhangi bir toprağa ekonomik olarak uygulanması sebebiyle çok fazla tercih edilen bir üründür, tarımsal ürünlerin veriminde belirgin bir artış sağlar. Ayrıca melamin, siyanürik asit, üre-formaldehit reçineleri, ilaçlar üretimi ve kozmetikte bir bileşen olarak endüstriyel amaçlar için de kullanılabilir. Granül ve pril halinde tedariği sağlanmaktadır. Bulk, big baglerde veya küçük ambalajlarda tedarik etmekteyiz.

DAP (DiAmonyum Fosfat)

DAP gübresi, içeriğinde fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesi bulunan kompoze bir gübredir.

İçeriğinde; %18 azot (N) ve fosfor pentaoksit (P2O5) olarak %46 fosfor ihtiva eder. İçerdiği azot, amonyum (NH4) formunda olduğundan, özellikle bitkilerin ilk gelişim dönemlerinde oldukça etkilidir.

MAP (Mono Amonyum Fosfat)

MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir. Formülü NH4H2PO4 – %12 N (azot) + %61 P2O5 (fosfor) şeklindedir. Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübre türüdür. İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur. Klor, sodyum ve ağır metaller gibi, bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğinden, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.

TSP (Triple Super Fosfat)

Triple süper fosfat gübresi kısaca TSP olarak bilinir. Yapısında etkili madde olarak %43-44 oranında P2O5 eşdeğer fosfor bulunur.

SOP (Potasyum Sülfat)

Kristal ve Granül yapıda bulunur. Bitkilere birincil bitki besin maddesi potasyum ve yanında ikincil bitki besin maddesi olan kükürt de sağlayan, klor içermeyen granül yapıda bir gübredir. Diğer makro besin maddelerini içermeyen potasyum sülfat, bitkinin ilk dönemlerinde istenilen potasyum oranını, bitkinin kükürt gereksinimini aşmadan tabandan uygulamak için kullanılan toprak gübresidir. Sulama yapılan tarlalarda meyve oluşum dönemi veya öncesi üst gübrelemede de kullanılır.

AS (Amonyum Sülfat)

Amonyum sülfat (NH4)2SO4, 150 yıldan fazla bir zamandır üretiliyor olması ile birlikte ilk ve en çok kullanılan azotlu (N) gübrelerdendir. Rengi beyazdan bej’e kadar değişiklik gösterebilir, kolay ve çeşitli saklama özelliklerine sahip olması ve yüksek çözünürlüklü yapısı sebebiyle oldukça yüksek kullanım oranı vardır. Yüksek çözünürlüğü, bir takım tarımsal uygulamalar için çok yönlülük sağlar.

HAMMADDELER VE KİMYASALLAR

Sodyum Hidroksit

Kostik Soda, sodyum hidroksit, beyaz renkte nem çekici bir maddedir. NaOH formülüyle gösterilir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Sodyum hidroksit, lâboratuvarda CO gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır.

Sodyum Metabisülfit

Sodyum Metabisülfit (SMBS), beyaz / hafif sarı renge sahip, suda çözünebilen bir kimyasaldır. Sodyum, kükürt ve oksijenin inorganik bileşiminden meydana gelen ve kimyasal formülü Na2S2O5 olan Sodyum Metabisülfit; gıda, tekstil, madencilik, atık su arıtma ve kâğıt gibi birçok farklı sektörde kullanım alanına sahiptir.

Alüminyum Hidroksit

Al(OH)3, kokusuz ve beyaz toz halindedir. En etkin alev yavaşlatıcı/geciktiricisidir. Alüminyum doğada en çok bulunan elementlerden biri olduğu halde sadece bir kısmı Hidroksit üretimi için kullanılabilmektedir. Kauçuk, boya, kozmetik imalatı gibi bir çok sektörde kullanılmaktadır.

GEMİ KİRALAMA HİZMETLERİMİZ

Gemi Kiralama Hizmetlerimiz

Müşterilerimizin taleplerine cevap vermek adına, dökme yüklerimiz için projeler geliştirir; proje bazlı veya dönemlik gemi kiralama hizmetlerini yürütürüz.

 

OPERASYONEL HİZMETLERİMİZ

Kaynak Sağlarız

Üreticiden ürünleri tedarik eder. Tedarik ve satınalma planları yaparız.

Depolarız

Gerektiğinde ürünleri; 10 farklı ülkede; 16 depo ve antrepoda; depolarız.

Ulaştırırız

Ürünün yapısına ve müşterinin talebine uygun olarak kara yolu ile, demir yolu ile, konteynerler ile talep edilen destinasyona ulaştırırız.

Planlarız ve Riskleri Yönetiriz

Operasyonlarımız en elverişli ve ekonomik yöntemlerle planlarız. Olası riskleri, öncesinden tespit edip, gerekli önlem ve tedbirleri alırız.

Bize Ulaşın

Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No:32, K:5 P.O.B.34750 Ataşehir – Istanbul –
Turkey

+90 216 533 03 48

    Fiyat Teklifiniz

    7 + 9 =