KÜKÜRT ÇEŞİTLERİ VE ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Sicilya yöntemi, yeraltı yataklarından kükürt çıkarmanın ilk yollarından biriydi. Frasch prosesi ile değiştirilene kadar elemental yataklardan kükürdü geri kazanmanın tek endüstriyel yöntemiydi. Kükürt yığınları toplanarak ateşe verilir ve eriyerek alta geçen saf kısım ayrıştırılırdı. Yöntem ismini o zamanlar kükürt üretiminin merkezi olan İtalya’nın Sicilya bölgesinden almaktadır. Dünyadaki sülfürün çoğu 19. yüzyılın sonlarına kadar bu şekilde elde edildi.

Petrol ve doğalgazda ise kükürt elde etmek için de “Claus yöntemi” adı verilen bir kimyasal işlem uygulanmaktadır.

Kükürdün toz, katı ve sıvı olarak çeşitleri vardır. Tanecik boyutları ve saflık derecelerine göre ayrılırlar. Kükürt çeşitlerinin formları ve fiziksel özellikleri farklı olsa da kimyasal özellikleri aynıdır. En kaliteli kükürt yüzde 99,9 saflık derecesinde ve 1-90 mikron ve yüzde 0,05 kül oranı olan kükürttür. Ticari olarak kullanılan kükürt yüzde 99 saflıktadır.

Kükürt çeşitleri şöyle sıralanabilir; doğal kükürt, maden kükürdü, sanayi kükürdü, tarım kükürdü, ilaç kükürdü, toprak kükürdü, yaprak kükürdü, toz kükürt, elementel toz kükürt, mikronize toz kükürt, granül kükürt…

KÜKÜRTÜN KULLANIM ALANLARI

Kükürt, başta sülfürik asit olmak üzere endüstriyel üretimin temel maddeleri arasında yer almaktadır. Sanayide kullanımı oldukça yaygın olan sülfürik asit üretimi için milyonlarca ton kükürt kullanılmaktadır. Sülfürik asit dışında kükürt dioksit gazı, karbon sülfür ve tiyosülfat üretiminde kullanılmaktadır.

Kükürt, sülfürik asit ve bileşiklerinin kullanıldığı bazı ürün ve sektörleri şu şekilde sayabiliriz:
Kimya ve tarım endüstrisi, yem katkı maddeleri, sentetik reçineler, gübreler ve gübre katkıları, hayvan ilaçları, pigmentler, petrol ürünleri, deterjanlar, sac, patlayıcılar, bazı piller, kağıt, böcek öldürücüler, lastikler, barut, havai fişekler, kibrit, kauçuk, kozmetik ürünler, şampuanlar, kumaşlar, yapıştırıcılar…